Diensten

De diensten van Drive ‘M zijn breed inzetbaar en kunnen voor zeer uiteenlopende doeleinden beschikbaar worden gesteld. Zowel voor print als voor digitaal:

Print (offline)

De traditionele vorm van communiceren gebeurt op papier; ook wel drukwerk genoemd. Bijvoorbeeld: magazines (tijdschriften, bladen), brochures (folders), flyers, kranten en boeken.

Digitaal (online)

In veel gevallen leent het internet zich uitstekend voor het overbrengen van een boodschap. Denk hierbij aan websites (content), Social Media, SEO, banners en (online) blogs.

Tekstsoorten

Drive ‘M biedt een breed scala aan teksten, bestaande uit diverse soorten en maten. Maar om welke tekstsoort het ook gaat, ze worden allemaal met dezelfde overtuiging, passie en toewijding geschreven.

 

Hieronder treft u een overzicht van de verschillende tekstsoorten die Drive ‘M met alle plezier voor u schrijft:

Copywriting

Dit betreffen commerciële- en reclameteksten. Bestemd voor zowel digitaal (online) als print (offline). Bijvoorbeeld: advertenties en advertorials. Ook korte, pakkende teksten vallen hieronder, zoals slogans en baselines.

Redactioneel

Redactionele teksten zijn geschreven artikelen, en komen zowel online als offline voor. Geschreven artikelen kunnen dienen ter informatie, als reportage, of ten behoeve van Public Relations. Tevens fungeren we als eindredactie, en bieden we de mogelijkheid om uw eigen geschreven artikelen te redigeren.

SEO

SEO is een afkorting voor Search Engine Optimalisation, oftewel: zoekmachine optimalisatie. Deze specifieke teksten zorgen ervoor dat u online makkelijk vindbaar wordt. Of beter nog: dat u helemaal bovenaan de ranking staat, zodra de ingevoerde zoekopdracht ook maar enige raakvlakken vertoont met u of uw bedrijf.

Journalistiek

Met journalistieke teksten bedoelen we teksten die zijn voortgekomen uit interviews, of een verslaggeving van een specifieke of speciale gebeurtenis. Behalve dat dit voornamelijk objectieve verhalen betreffen, kunnen er ook teksten worden geschreven naar aanleiding van opinies over bepaalde onderwerpen of gebeurtenissen, bijvoorbeeld door middel van columns.

Conceptueel

Conceptuele teksten zijn ervoor bedoeld om de (merk)identiteit en de bijbehorende (merk)waarden weer te geven of te verduidelijken van een specifiek merk, bedrijf, product of persoon. Aan de hand van deze teksten kunnen bepaalde acties of campagnes worden geschetst. De inhoud van de tekst staat in dit geval centraal.