Tarieven

Iedereen heeft te maken met deadlines, en stelt daarom flexibilliteit op prijs. Daartegenover staat dat niemand voor vervelende verrassingen wil komen te staan, waardoor orde en duidelijkheid geschept dienen te worden.

Drive ‘M doet daarom alles in goed overleg. Want elke opdracht is er één op maat. Hierop zijn geen uitzonderingen. Bij ons heeft u de mogelijkheid de afspraak op twee manieren te maken:

Projectbasis of voorcalculatie

Vooraf wordt alles tot in detail uitgewerkt. Iedereen weet van tevoren waar hij of zij aan toe is. Komen de partijen gedurende het project erachter dat bepaalde afspraken (uren, kosten e.d.) niet haalbaar zijn, dan wordt er tussentijds overleg gepleegd. Zo komt niemand voor vervelende verrassingen te staan, en kan tevens de kwaliteit van de geleverde dienst(en) worden bewaakt.

Uurtarief of nacalculatie

De opdracht is duidelijk, evenals de beoogde kwaliteit. Op het moment dat de opdracht ingaat is er een vast uurtarief van kracht. Zodra de opdracht is afgerond wordt het aantal uur dat is besteed aan de opdracht vermenigvuldigd met het vaste uurtarief. Deze vorm van nacalculatie komt met name voor bij de kleinere opdrachten. Het vaste tarief dat we bij dergelijke opdrachten hanteren bedraagt 55 euro per uur, exclusief BTW.